A tételhez tartozó fájlok

Litterae res conversarum et non conversarum incolarum pagi Borbánd attinentes : Panasz levél, "az erdélyi reformata religiobúl Fejérváratt még jelen levő consistorium". részéről, a kath. vallásra áttért Borbánd oláh község még megmaradt református hiveinek zaklatása miatt, "Baranyai László és Bellusi Ferencz páter uramék D kegyelmekhez." Válasza,. 4 pontban, Baranyai Lászlónak