A tételhez tartozó fájlok

Diarium Anonymi ad tractatum pacis; Caesarem inter et Principem Transylvaniae Georgium Rákoczi, Tyrnaviae celebrandum ablegati, una cum actis ejusd em tractatus 1644