A tételhez tartozó fájlok

Collatio Abbatiae sancti Petri de Tapolcza, per mortem Benedicti Bagyoni vacantis, Joanni Jalkoczi facta