A tételhez tartozó fájlok

Dionysio S. R. E. cardinali archiepiscopo Strigoniensi, patri et domino colendissimo, Aeneas Sylvius poeta S. P. D.