A tételhez tartozó fájlok

Benedictus Kornys episcopus Drivastiensis ac praepositus Lelesziensis, causam de decimis pendendis inter Stephanum plebanum Sarospatakiensem et Petrum Konya vicecomitem de Ungh suscitatam, definit