A tételhez tartozó fájlok

Donatio praepositurae Thurocziensis, reverendissimo Antonio Verancio, episcopo Agriensi, facta