A tételhez tartozó fájlok

Collatio episcopatus ecclesiae Modrusiensis, religioso fratri Dionysio Pioppio Mutinensi