A tételhez tartozó fájlok

Donatio honoris magistratus dapiferorum regalium, magnifico Stephano Banffi de Alsó-Lindwa