Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Sághy, Marianne
Author
dc.contributor.author
Kökényessy, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-04-21T07:29:29Z
Availability Date
dc.date.available
2015-04-21T07:29:29Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/15332
Abstract
dc.description.abstract
Szent Ágoston megtérés-élményének vizsgálata Szent Pál életművének összefüggésében. Az ágostoni megtérés narratíváinak összevetése, elemzése, valamint Szent Pál megtérésének tanulmányozása Szent Ágoston megtérésére, önértelmezésére gyakorolt hatásaként. Szent Ágoston Szent Pál-értelmezésének vizsgálata.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kereszténység a késő antikvitásban: Szent Pál életművének interpretációja Szent Ágostonnál. Konverzió-narratívákhu_HU
Scope
dc.format.page
43hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK Történeti Intézet Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szent Ágostonhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Szent Pálhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
késő antikvitáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kereszténységhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
narratívákhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
megtéréshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015
Author institution
dc.contributor.department
ELTE BTK Történeti Intézet
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Történelemhu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BTK) - Szakdolgozatok (Történeti Intézet)hu_HU
Specialization
dc.description.courseShort
történelem


Files in this item

Kereszténység a késő antikvitásban: Szent Pál életművének interpretációja Szent Ágostonnál. Konverzió-narratívák
Kereszténység a késő antikvitásban: Szent Pál életművének interpretációja Szent Ágostonnál. Konverzió-narratívák
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record