Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
G. Etényi, Nóra
Author
dc.contributor.author
Tóth, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-04-20T17:38:26Z
Availability Date
dc.date.available
2015-04-20T17:38:26Z
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/15331
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban Gyöngyösi István 17. századi költő, politikus művein keresztül vizsgálom a köznemesség világképét, a meghatározó konfliktusok, politikai események során nyújtott magatartását és politizálási lehetőségeit.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A köznemesi rendi világkép megjelenítése Gyöngyösi István műveibenhu_HU
Scope
dc.format.page
188hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyöngyösi Istvánhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
17. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kora újkorhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
[s.a.]
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Történelem, koraújkor-történet szakirányhu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BTK) - Szakdolgozatok (Történeti Intézet)hu_HU


Files in this item

A köznemesi rendi világkép megjelenítése Gyöngyösi István műveiben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record