Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Krász, Lilla
Author
dc.contributor.author
Semmel, Tünde 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-04-16T11:32:37Z
Availability Date
dc.date.available
2015-04-16T11:32:37Z
Release
dc.date.issued
2015-04-15
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/15311
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozatban a 18. századi Magyarország egészségügyi felvilágosítása a téma két főbb forráscsoport feldolgozásával. Az egyik az egészségügyi felvilágosító irodalom, mely kiadványok az 1760-as évektől egyre nagyobb számban jelentek meg. A másik általam vizsgált csoport a 18. század második felében kibontakozó magyar nyelvű sajtó vizsgálata. Kérdés, hogy a korszakban a népfelvilágosító törekvések eljutottak-e a címzettekhez, vagyis a falun lakó közemberekhez, akik orvoshiány miatt kuruzslókhoz fordultak betegség esetén. A kontár orvosok visszaszorítása érdekében az egészségügy normatív szabályozására is sor került a vizsgált időszakban, valamint 1770-ben megkezdte működését hazánkban az orvosi fakultás.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Egészségügy és popularizáció a 18. századi Magyarországonhu_HU
Scope
dc.format.page
126hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egészségügyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felvilágosításhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
18. sz.hu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015-04-15
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Történelem szak, Koraújkor szakirányhu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BTK) - Szakdolgozatok (Történeti Intézet)hu_HU


Files in this item

Egészségügy és popularizáció a 18. századi Magyarországon
Egészségügy és popularizáció a 18. századi Magyarországon
Egészségügy és popularizáció a 18. századi Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record