A tételhez tartozó fájlok

Urbanus pontifex capitulo Basilicae principis Apostolorum demandat, ut ablegatis Ludovici r. Hung. sacrum sudarium, hac vice duntaxat ostendant.