Now showing items 1-20 of 52

  • Bevezetés a talajtanba környezettanosoknak


  • Környezeti ásványtan


  • Környezettudományi terepgyakorlat


  • A környezettan alapjai


  • Bevezetés a környezeti áramlások fizikájába


  • Környezeti mintavételezés


  • Környezetkémia


  • Környezetminősítés


  • Mérési adatok kezelése és értékelése


  • Környezetfizika


  • Environmental Physics Laboratory Practice


  • A környezetvédelem alapjai


  • Parciális differenciálegyenletek


  • Operációkutatás


  • Bevezetés az analízisbe


  • Diszkrét optimalizálás


  • Operációkutatás példatár


  • Példatár az analízishez


  • Variációszámítás és optimális irányítás


  • Szimmetrikus struktúrák