Files in this item

A "Hevenesi Kaprinai Pray" gyűjtemény bemutatása Jezsuita történészek forrásgyűjteményei A három jezsuita tudós, Hevenesi Gábor (1656-1715), Kaprinai István (1714-1786) és Pray György (1723-1801) kéziratgyűjteménye az Egyetemi Könyvtár legértékesebb állományrészeinek egyike. A tudósok a teljességre törekedve próbálták meg a Magyarország történetére vonatkozó összes dokumentumot összegyűjteni, lemásolni, rendszerezni, hatalmas anyagot hozva így létre oklevelekből, levelekből és történeti művekből. Ezek a forrásgyűjtés-sorozatok a XVIII. század végén és a XIX. század elején különböző úton jutottak az Egyetemi Könyvtárba. Hevenesi Kollonich Lipót érsek megbízásából állította össze gyűjteményét. A kollekció a jezsuita rend feloszlatása előtt, 1768-ban Nagyszombatból a pozsonyi Magyar Kamarához került át. Kaprinai István forrásgyűjtése a gyűjtő halála után (1786. december 26.) ugyancsak a Magyar Kamarához került, Pray György gyűjteményét évi kegydíj ellenében, 1784-ben adta át a könyvtárnak. Ugyanekkor Pray kérte az Egyetemi Tanács segítségét, hogy Hevenesi és Kaprinai gyűjteménye is az Egyetemi Könyvtárba kerülhessen. Ez 1790 tavaszán valósult meg. Az anyag első rendezése után mindhárom kollekció lényegében megbontatlan maradt mindaddig, amíg Szilágyi Sándor igazgató el nem rendelte az eredeti okleveleket tartalmazó kötetek szétbontását. Így került át a Pray-kollekció néhány kötetének (58., 59.) anyaga a Hevenesi-gyűjtemény 68. és 74. kötetének anyagával együtt a Litterae et epistolae originales gyűjteménybe. A három gyűjtemény összterjedelme mintegy tizenöt folyóméter. Forrásértéke a magyar történelem, művelődéstörténet kutatásában felbecsülhetetlen. A nagyobbrészt latin nyelvű anyag közzétételével viszont nem csak a magyar, hanem az európai középkorral és újkorral foglalkozó szakembereknek számára is fontos források válnak hozzáférhetővé. 54110 Hevenesi Kaprinai Pray http://hdl.handle.net/10831/124 Ez a dokumentum az ELTE Egyetemi Könyvtár gyűjteményébe tartozik. A szerzői és egyéb jogok az alkotót/tulajdonost illetik. A dokumentum elektronikus formában szabadon elmenthető, lemásolható, változtatások nélkül, a forrásra való hivatkozással használható. Az alkalmazás kereskedelmi célokat nem szolgálhat, az kizárólag saját célokra történő felhasználásra értendő. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók. További információ az info@lib.elte.hu e-mail címen kérhető. Hevenesi Kaprinai Pray 12263
Carolus I. confirmat fundationem coenobii Lechnicz