Files in this item


N. Soergel, geboren den 8n Jannuar A. 1771.