Files in this item


Zsidó névmagyarosítás a XX. század 30-as éveiben