Files in this item

Die Deutschen in Ungarn. Eine Landkarte mit deutschen Ortsnamen. A magyarországi  németek térképe. Kiadta a Neue Zeitung Alapítvány. Készítette az AGÁT Kft. TOP-O-GRÁF Térképészeti Iroda. 1996 [1997]. 107x72 cm.