Files in this item


Vélemény Mező András Magyarország patrociniumi helységnevei (XI--XV. század) című doktori értekezéséről