Files in this item


Opponensi vélemény Mező András: Magyarország patrociniumi helységnevei (11--15. század) című doktori értekezéséről (361 oldal)