Files in this item


A térképi névírás napjainkban és a FÖMI földrajzinév-tár adatbázisa