Files in this item


Ómagyar kori helyneveink vizsgálatának néhány szempontáról, különös tekintettel a település- és népességtörténeti kutatásokra