Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hajdú, Mihály 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-01-14T10:13:24Z
Availability Date
dc.date.available
2015-01-14T10:13:24Z
Release
dc.date.issued
1994
Issn
dc.identifier.issn
0139-2190
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/11356
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Udvari István, Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Nyíregyháza, 1994. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 12. sz.) 96 laphu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK MNyFI Finnugor Tanszékhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Névtani Értesítőhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
131hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
130hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
16.hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1994hu_HU


Files in this item

Udvari István, Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Nyíregyháza, 1994. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 12. sz.) 96 lap
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record