Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hajdú, Mihály 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-01-14T11:01:39Z
Availability Date
dc.date.available
2015-01-14T11:01:39Z
Release
dc.date.issued
1994
Issn
dc.identifier.issn
0139-2190
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/11351
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Udvari István, A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában). Nyíregyháza, 1991. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 4. sz.) 37 laphu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK MNyFI Finnugor Tanszékhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Névtani Értesítőhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
128hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
127hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
16.hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1994hu_HU


Files in this item

Udvari István, A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai. Adatok a szlovák nép gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában). Nyíregyháza, 1991. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 4. sz.) 37 lap
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record