Files in this item

18. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához