Files in this item

A Budapesti Magy. Kir. Állami Népiskolai Tanítóképző-Intézet  1935-36. évi értesítője