Files in this item


A Magyar Korona országainak  (Magyarország, Horvát-Szlavónország, Fiume és kerülete) templom és kápolnatitulusai 1900-1920*