Files in this item

A Budapesti Magy. Kir. Állami Népiskolai Tanítóképző-Intézet  1934-35. évi értesítője