Files in this item

A Budapesti Magy. Kir. Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző-Intézet  1933-34. évi értesítője