Files in this item

Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez