Now showing items 1-2 of 1

    Azetidin; Organokatalízis; Aldol reakció; Feszült bioizoszter; [2+2] cikloaddíció (1)
    Azetidine; Organocatalysis; Aldol reaction; Strained bioisoster; [2+2] cycloaddition (1)