Files in this item

A támogatott döntéshozatal külföldi gyakorlatai egy célzott szakirodalomelemzés tükrében