Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Havasné Berek, Tünde 
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-01-17T09:03:10Z
Availability Date
dc.date.available
2024-01-17T09:03:10Z
Release
dc.date.issued
2023
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/106839
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány a Hadtörténeti Könyvtár vagyonvédelmi rendszereinek és gyakorlatának bemutatásán túl a honvédségi objektumokban alkalmazott vagyonvédelmi megoldásokra is kitér. A honvédségi könyvtárak speciális dokumentumai a katonai szabályzatok, illetve a NATO-dokumentumok, melyek egy része a minősített dokumentumok körébe tartozik. Ezeknél a vagyonvédelem és a fizikai biztonság mellett kiemelt figyelmet kell fordítani az információvédelemre is. A tanulmány áttekinti a jogszabályokban rögzített információbiztonsági előírásokat, a személyi, a fizikai és az adminisztratív biztonsági feltételeket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Vagyon- és információvédelem honvédségi környezetben és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtárbanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The study covers the Military History Library property protection systems and practices, as well as the property protection solutions applied in military objects. Specific documents in military libraries are military regulations and NATO standards, some of which are classified. In addition to property protection and physical security, particular attention should be paid to information security for these library documents. The study reviews the information security requirements laid down in the legislation, the personal, physical and administrative security requirements.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások X. : Országos Könyvtárszakmai Nap, 2022hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2022.29
Last Page
dc.identifier.lpage
35hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
29hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2022-09-01
End Meeting
dc.date.confenddate
2022-09-01
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hagyományok és kihívások X.hu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2023hu_HU


Files in this item

Vagyon- és információvédelem honvédségi környezetben és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtárban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record