Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Tömöry, Pál 
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-01-17T09:00:52Z
Availability Date
dc.date.available
2024-01-17T09:00:52Z
Release
dc.date.issued
2023
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/106838
Abstract
dc.description.abstract
A közgyűjtemények törvényi kötelezettsége, hogy állományukat és vagyonukat megfelelő módon őrizzék és védjék. A tanulmány az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjtemény- és vagyonvédelmi gyakorlatát mutatja be, tárgyalva az állomány, az olvasói terek és a raktárak védelmét is. A különgyűjtemények és a törzsanyag értékes dokumentumainak speciális védelmi eszközeiről is szó esik. A könyvtár technikai vagyonvédelmi rendszerének leírása mellett a személyi védelem aspektusa, a helyi vagyonvédelmi nehézségek, és az azok kezelésére irányuló intézkedések is említésre kerülnek egy konkrét példa kapcsán. A digitalizálást mint állományvédelmi eszközt is bemutatjuk, ennek kutatói felhasználhatóságára is ráirányítva a figyelmet. Megemlítjük, hogy ez milyen dokumentumtípusokat érint, milyen eszközökkel, beállításokkal dolgozunk, és hol tároljuk ezen elektronikus dokumentumainkat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gyűjtemény- és vagyonvédelmi rendszer az MTA Könyvtár és Információs Központbanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezethu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The legal obligation of all libraries is to adequately preserve and protect their collections. This paper focuses on the collection and property protection practice in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, involving the protection of the library materials, the reading spaces and the storage rooms. Special protection devices for the documents of particular value in both our special collections and the core collection are also mentioned. In addition to the description of the library’s technical property protection system, aspects of personal protection, local security difficulties, and measures to address these areas are also illustrated with a specific example. We present digitisation as a preservation tool, involving its use in research. We specify what type of documents it concerns, what kind of equipment and settings we use and where we store these electronic documents.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások X. : Országos Könyvtárszakmai Nap, 2022hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2022.37
Last Page
dc.identifier.lpage
41hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
37hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2022-09-01
End Meeting
dc.date.confenddate
2022-09-01
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Hagyományok és kihívások X.hu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2023hu_HU


Files in this item

Gyűjtemény- és vagyonvédelmi rendszer az MTA Könyvtár és Információs Központban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record