Files in this item

A transznacionális vállalatok jogalanyisága a nemzetközi jogban