Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bernáth, László
Consultant
dc.contributor.advisor
Csíkos, Csaba
Author
dc.contributor.author
Fakhraddin Hussein, Yusuf 
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-02-19T14:51:46Z
Availability Date
dc.date.available
2024-02-19T14:51:46Z
Release
dc.date.issued
2023
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/104266
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
The Effect of Teaching Conceptual Knowledge on Students’ Achievement in, Anxiety About, and Attitude Toward Mathematics in the Kurdistan Region of Iraqhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
130hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2023.097
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
34632848
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-1138899
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Neveléstudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Iraqhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
anxietyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
educationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Mathematicshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Neveléstudományi D. I./Pedagógusképzési és Felsőoktatáskutatási Programhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE PPK PHD/Neveléstudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2023-06-27
Keywords
dc.subject.hu
matematikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
oktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Irakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szorongáshu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozathu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2023-10-02
date of submission
dc.date.presented
2023


Files in this item

The Effect of Teaching Conceptual Knowledge on Students’ Achievement in, Anxiety About, and Attitude Toward Mathematics in the Kurdistan Region of Iraq
The Effect of Teaching Conceptual Knowledge on Students’ Achievement in, Anxiety About, and Attitude Toward Mathematics in the Kurdistan Region of Iraq
The Effect of Teaching Conceptual Knowledge on Students’ Achievement in, Anxiety About, and Attitude Toward Mathematics in the Kurdistan Region of Iraq
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record