Files in this item


A Magyar Kommunista Párt önmegjelenítésének taktikája 1946-ban. A többes szám első személyre mutató deiktikus elemek vizsgálata négy Szabad Nép-vezércikkben