Files in this item


Szóbeli és/vagy írásbeli a chat-kommunikáció nyelve?