Files in this item


A földrajzi nevek közzétételének sajátságos kérdései a baranyai kötetben