Files in this item

W. Steinitz és E. Itkonen finnugor vokalizmuselmélete és a cseremisz nyelv