Témakör: magyar

Sermo jubilaris tercentesimo a coronatione Ferdinandi I. Austriaci in Regem Hungariae anno dictus III. nonas Novembres MDCCCXXVII.
Smutné rozlučenj Cžlowěka podle Krwi, a Ctnosti wýsoce Wznesseného aneb: Pohrební Kázanj pri Sláwných exequiách ... Pána Groffa Illessházy Jozeffa, z Illessháze, ... zámku, a Panstwj Trenčánskeho Dedičného Pána, Slawných Stolic, ...
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemen adott szigorlatok után a jogtudori fok elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Plósz Sándor
A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyletének évkönyve
Reflexiones inclyti comitatus Nittriensis deputationis circa opinionem excelsae regnicolaris deputationis in ecclesiasticis depromptae
Buday György és Kolozsvár
Johann Schuster
Szilágyi Ferencz
Jordanes Geticája, mint a hun történet forrása
Tételek az összes jog- és államtudományokból melyeket a Magyar Királyi Tudományos Egyetemen letett szigorlatok után a jogtudori fok elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Tatity Milutin ...
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemben kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Winter Péter
Gyász-ének, mellyet tisztelendő Valencsik Endre úr' hamvai fölött, ki ... az Egri Papnevelő Intézetben ... el-húnyt, zengenek baráti, az egri növendék papság
Egy ember kibújik a bőréből
Együtt a szabadságért, 1848-1849
Chicago Blues
Sándor Leopold József
Horoscopus gloriae et felicitatis Austriacae, in primae magnitudinis astro, Divo Leopoldo pio et forti principe panegyrice descriptus, dum in Principe Divi Stephani Proto-Martyris Basilica coram ... Universitate Viennensi inclyta natio Austriaca annuum ejusdem Tutelaris sui honoribus pensium persolveret, deferente ... Francisco Petro de Hartung, ... p. t. inclytae nationis Austriacae procuratore, oratore ... Francisco Ignatio de Hartung, ... mense Novembri, die 15. anno Domini M. DCC. IX.
A nemzeti hovatartozás mint térbeli probléma
A helynevek szerepe az alternatív ideologikus gondolkodásban I.
1873. új évi posta könyv