Témakör: jogtudomány

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemen adott szigorlatok után a jogtudori fok elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Plósz Sándor
Privacy és terrorizmus
Természetes személyek vállalkozásainak jogalanyisága
Die Rechtsverhältnisse geschiedener Ehegatten zueinander und zu den gemeinschaftlichen Abkömmlingen
Die Grenzen des Spruchverfahrens in Militärversorgungssachen (Verordnung der Reichsregierung vom 1. 2. 1919, R.-G.-Bl. S. 149)
Tételek az összes jog- és államtudományokból melyeket a Magyar Királyi Tudományos Egyetemen letett szigorlatok után a jogtudori fok elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Tatity Milutin ...
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudományos Egyetemben kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Winter Péter
A bizalmi vagyonkezelés megsértésével szerzett előny elvonásáról
A tárgyalások nyilvánossága
A jogerőhatások heterogén természete
Külföldi beruházások Magyarországon és az Ellenük elkövetett bűncselekmények tipológiája
Der Rücktritt vom untauglichen Versuch
Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Reichsverfassung
Was heilt der gute Glaube ausser mangelndem Eigentum?
Die Vertragsverletzung durch Unterlassung als unerlaubte Handlung
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magy. Kir. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Schiller Zsigmond
Megjegyzések az utóöröklés szabályozásához a német és az osztrák magánjogban
A választási formulák
„…to form a more perfect Union..."
Családjogi mediáció, különös tekintettel a kapcsolattartási ügyekre