Formátum: tdk/otdk dolgozat

A mikroklíma és a növényzet hatása réti talaj redoxiviszonyainak és kémhatásának térbeli mintázatára és időbeli dinamikájára
Egykori jégárak rekonstrukciója a glaciális geolmorfológia és terinformatikai programok segítségével a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyében
Megjegyzések az utóöröklés szabályozásához a német és az osztrák magánjogban
A választási formulák
Baire Categorical Aspects of First Passage Percolation
A közös európai biztonságpolitika egy évtizede (1992-2002)
Szolnoki homokkőben CO2 injektálás hatására lejátszódó kőzet-pórusfluidum kölcsönhatás geokémiai modellezése
Karcolatok a választottbíráskodás történetéből a kezdetektől a 20. század elejéig
Elmélet és tapasztalat viszonya a Hubble-állandó meghatározására irányuló tudományos kutatásban (Tudományfilozófiai esettanulmány)
Terméshozam növelést fokozó talajoltó baktériumok, -savanyú kémhatású mezőgazdasági talajukban történő- nyomon követése egy 16 hetes vizsgálati periódus során
A Reforrmatory és európai hatása
Az általános szerződési feltételekben rejlő visszaélési lehetőségek
Az ingatlanok többszöri eladása
A természetes szelekció gondolata a 18. századtól
Aknaszlatinai bányatavak sótűrő baktériumközösségeinek diverzitása
Ritkaföldfémek bauxitból való kinyerésére vonatkozó technológiák összehasonlítása
Egy észak-magyarországi téglagyár fluorleválaszójának környezetásványtani vizsgálata
A régiók szerepe az Európai Unió formális döntéshozatalában
Budapest vízellátása és szennyvízkezelése a városfejlődés tükrében
A megoldatlan Zénón paradoxonok kétezer-ötszáz éve új gondolatokat ébresztene