Formátum: folyóiratcikk

Dilemmas of Corpus Construction beyond Folklore Collections
Értelmileg akadályozott gyermekeknek, tanulóknak szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmények honlapjainak könnyen érthető tartalmairól
Kis magyar magyarnyelv-tanítás
On the weighted Lebesgue function of Fourier--Jacobi series
Dr. Toldy Ferenc, [...] üdvözlő beszéde
Beszéd, melyet az 1869/70 évi tanszaknak […] ünnepélyes megnyitásakor […] mondott Dr. Wenzel Gusztáv […]
Szandtner Pál Dr. 1945-46. tanévi Jog- és államtudománykari dékán tanévet megnyitó beszéde
Vezetéknevek és történelem
A tulajdonnevek grammatikája
Írók, költők a nevekről, a névadásról /II./
Mező András Adatok a magyar hivatalos helységnévadáshoz című kötetének szatmári vonatkozásai
Névváltoztatások a kaposszentbenedeki plébánia területén
Nem lehet elég korán kezdeni - névtani ismeretek egy anyanyelvi tankönyvcsaládban
Férfinevek előfordulásának vizsgálata a 2000. évben kiadott, egyénileg kiválasztott és egyedi rendszámokban
Írói névadás Karinthy Frigyes Kötéltánc című regényében
„Aki az igazi nevünkön nevez végre ..."
Transzliteráció, transzkripció vagy transzláció
1989, année charniere du renouveau des relations franco - hongroises
Privacy és terrorizmus
Természetes személyek vállalkozásainak jogalanyisága