Search for more channels:

Topic: szakdolgozat

Satztypen im Deutschen und im Ungarischen : Abgrenzung von w-Exklamativsätzen und w-Interrogativsätzen = Mondattípusok a német és a magyar nyelvben : Kérdőszavas felkiáltó és kérdőszavas kérdő mondatok elhatárolása
Eine Analyse der Fiktionalisierung von Realität in den Werken von Peter Henisch : A valóság fikcionálásának elemzése Peter Henisch műveiben
A régészeti örökségvédelem nemzetközi aspektusának megjelenése a magyar és az olasz szabályozásban
Korpusgestützte Untersuchungen zur Grammatikalisierung von mit : A mit grammatikalizációja korpuszalapú elemzések tükrében
Die Problematik der Identität in den Dramen von Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch : Az identitás problémája Friedrich Dürrenmatt és Max Frisch drámáiban
Vergangenheit und Erinnerung bei Günter Grass : Múlt és emlékezés Günter Grass műveiben
Das Goethe-Bild von Thomas Mann anhand des Romans Lotte in Weimar : Thomas Mann Goethe-kép a Lotte in Weimar
A fogva tartottak emberi jogainak érvényesülése a terrorizmus elleni háborúban
Eine kontrastive Untersuchung : Das deutsche Passiv und seine ungarischen Übersetzungsäquivalente = Kontrasztív nyelvvizsgálat : A német passzív szerkezet és fordítási ekvivalensei a magyar nyelvben
Gondolatok a nemzetközi szerződések és a nemzetközi szokásjog államon belüli jogban való megjelenéséről
Effective ways of teaching grammar in an advanced group : Conscious versus creative approaches
Mediáció alkalmazása a nemzetközi kereskedelemben
The Humanitarian Aid Policy of the European Union
A regionális igazgatás és típusai
A magyar felsőoktatási reform intézményvezetési modellje
Sporttal kapcsolatos nevesített atipikus kereskedelmi szerződések
A házastársi közös vagyon megosztása
A csődbűntett
A Brüsszeli Egyezmény és a Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodása Diósd község példáján keresztül

Topic: (TÁMOP)

Author: Shakespeare, William (1564-1616)

Author: Jókai Mór (1825-1904)

Format: Book

Format: Analytics, Book