Search for more channels:

Témakör: szakdolgozat

A környezet használatáért fizetendő díjak rendszere : szakdolgozat
Az országgyűlési képviselők választása a többpártrendszer keretei között : szakdolgozat
A szabálysértési jog kodifikációs problémái és az újraszabályozás lehetőségei : szakdolgozat
A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei : szakdolgozat
A kószóvói válság és következményei : szakdolgozat
Részvényekre és átruházásukra vonatkozó jogi szabályozás : szakdolgozat
A közúti baleset gondatlan okozásának büntetőjogi megítélése : szakdolgozat
Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban : szakdolgozat
A zálogjogok és a zálogjogot pótló kötelmi megállapodások : szakdolgozat
A biztonságos harmadik ország kategóriája a német jogalkotásban és jogalkalmazásban és ezek nemzetközi kihatása : szakdolgozat
A deviáns jelenségek előfordulása hazánkban, a fiatalkorúak körében : Jogi és jogon kívüli megoldási lehetőségek : szakdolgozat
Az üzletágak közötti információáramlás problémája az univerzális bankrendszer vonatkozásában : szakdolgozat
Távközlési jog az Amerikai Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Magyarországon : szakdolgozat
A privatizáció és a környezetvédelem kapcsolata : szakdolgozat
A dematerializáció megjelenése Magyarországon : szakdolgozat
Az állam és az egyház jogi kapcsolatainak alakulása Magyarországon : szakdolgozat
Az internet alkalmazásának egyes szerző : szakdolgozat
A gyerekek jogának nemzetközi védelme : A new york-i egyezmény végrehajtása : Összehasonlító elemzés egyes Európai országok tekintetében : szakdolgozat
A szövetkezeti részjegy és üzletrész a mai magyar jogban : szakdolgozat
A jegyző helye a magyar önkormányzati jogban : szakdolgozat

Témakör: TÁMOP

Szerző: Shakespeare, William (1564-1616)

Szerző: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

Formátum: könyv

Formátum: analitika, könyv