Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fehér, M. István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2014-11-02T16:09:25Z
Availability Date
dc.date.available
2014-11-02T16:09:25Z
Release
dc.date.issued
2013
Issn
dc.identifier.issn
0505-5849
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9611
Abstract
dc.description.abstract
A filológia viszonya a filozófiához és a szellemtudományokhoz gyakori reflexiók tárgya Gadamer hermeneutikájában. Az alábbiakban e viszony némely jellemző aspektusát szeretném vázolni, éspedig ezen Gadamer nézőpontjából fölöttébb szoros) viszonynak megfelelő módon: egyfelől szövegszerűen, egyes Gadamer-helyekre, másfelől – ettől elválaszthatatlanul – azok értelmezésére koncentrálva. Előbbivel elsősorban a filológia, utóbbival a filozófia megismerés- és metodikai igényeinek vélek eleget tenni, amennyiben a szövegszerűség vagy a szöveghangzás kutatása hagyományosan a filológia, míg az értelmezés a filozófia tevékenységi, érdekeltségi körébe tartozik. A kettő (szoros) viszonyának szemügyrevétele pedig hermeneutikai nézőpontból történik, ahol is szem előtt tartandó, hogy a hermeneutika maga is egy meghatározott filozófiai személetmód körvonalait rajzolja föl.
Language
dc.language
Magyar
Contact information
dc.relation.ispartof
urn:issn:0505-5849
Title
dc.title
»A szavak szeretete« – »a bölcsesség szeretete«. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2014-10-25T17:56:53Z
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
3-23
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2709753
Issue Number
dc.identifier.issue
2013 ősz
Journal
dc.identifier.jtitle
VILÁGOSSÁG
Volume Number
dc.identifier.volume
LIV
Release Date
dc.description.issuedate
2013
Uploader's email
dc.description.submitteremail
feher@ella.hu
Uploader Name
dc.description.submittername
Fehér M. István
ID Uploader
dc.identifier.submitter
10000468


Files in this item

»A szavak szeretete« – »a bölcsesség szeretete«. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record