Files in this item

Szó és értelem avagy a szó értelme: filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból