Files in this item

Beszéd mellyel a Budapesti Kir. Magyar Tud.-egyetemen az 1912-1913. iskolai évet [...] megnyitotta Dr. Lukcsics József [...] a Hittudományi karnak E. I. dékánja