Files in this item

Beszéd, melylyel […] iskolai évet 1907. évi szeptember hó 22-ikén megnyitotta Dr. Láczy Gyula […].