Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Vécsey, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-03-03T14:49:22Z
Availability Date
dc.date.available
2015-03-03T14:49:22Z
Release
dc.date.issued
1901
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/9507
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
székfoglaló beszéd
Keywords
dc.subject
Vécsey Tamás
Keywords
dc.subject
1901-1902. tanév
Title
dc.title
Az 1848:XIX törvényczikk és a karokhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Beszédekhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
144hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
117hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Beszéd mellyel a Budapesti Kir. Magyar Tudomány-egyetem rektori székét az 1901-1902. tanévi beiktatási ünnepélyén [...] elfoglalta Dr. Vécsey Tamás [...]hu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
rektori székfoglaló beszéd
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Az 1848:XIX törvényczikk és a karok
Az 1848:XIX törvényczikk és a karok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record