Files in this item

[...] Dr. Zsögöd Benő [...] a Jog- és Államtudományi karának ezidei decánja és tanártestületi elnöke a kari jelentéseket olvasta fel
[...] Dr. Zsögöd Benő [...] a Jog- és Államtudományi karának ezidei decánja és tanártestületi elnöke a kari jelentéseket olvasta fel